De NVWA onderzoekt of koolmonoxidemelders goed werken. We onderzoeken meldingen. En we laten onveilige CO-melders uit de handel halen.

Koolmonoxidemelders, ook wel CO-melders geheten, laten een alarmsignaal horen als er te veel van het giftige gas koolmonoxide (CO), vrijkomt.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Hoe ontstaat CO?

Koolmonoxide ontstaat door onvolledige of slechte verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas, stookolie, petroleumcokes, hout en pellets. Het kan bijvoorbeeld vrijkomen bij gaskachels.

Risico’s van koolmonoxide

Koolmonoxide is reukloos. Daardoor wordt het vaak niet opgemerkt. Een lage concentratie ingeademde koolmonoxide kan zich uiten in hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Een hoge concentratie kan leiden tot bewusteloosheid en de dood.

Lees meer over de risico’s van koolmonoxide op de onderstaande  websites.

Inspectieresultaten

De NVWA onderzocht in 2016 of koolmonoxidemelders (CO-melders) met een batterijvoeding voldoen aan de veiligheidseisen.

Waar moet u op letten bij de aankoop van koolmonoxidemelders?

Controleer bij de aankoop van een koolmonoxidemelder of op de verpakking een verwijzing staat naar de Europese norm EN 50291-1. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Hierdoor geeft het nog geen zekerheid of u een goed product in handen hebt