Survey nitrosaminen in cosmetica

In Bijlage II van Richtlijn 76/768/EEG cosmetische producten is bepaald dat er geen cosmetica op de markt mag zijn waarin nitrosaminen of secundaire dialkanolaminen voorkomen (nrs. 410 en 411). Dit verbod houdt verband met de kankerverwekkende eigenschappen van nitrosaminen. Nitrosaminen kunnen in cosmetica terechtkomen door besmetting van de grondstoffen of het eindproduct of kunnen hierin ontstaan uit een nitroserend agens en een nitroseerbare verbinding, de zogenaamde 'precursors'. Voor het monitoringsonderzoek heeft de VWA/KvW in 2002 landelijk uit de reguliere handelskanalen 130 monsters cosmetica genomen en beoordeeld op N-nitrosodiethanolamine (NDELA) gehalte. Controleurs werd gevraagd cosmetische producten te bemonsteren met daarin een of meer stoffen van Bijlage 1 van dit rapport. Uit het onderzoek is gebleken dat in 24 monsters cosmetica NDELA is aangetroffen. In 15 monsters werd een NDELA gehalte gemeten hoger dan de bepaalbaarheidsgrens van 45 mg/kg. Dit is een overtreding van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten. De VWA/KvW treedt op tegen het verhandelen van cosmetica met nitrosaminen.