Veel nagelproducten voldoen niet aan de wettelijke eisen

Uit een NVWA-marktonderzoek naar nagelproducten komt naar voren dat 85% van de 121 onderzochte gelnagelproducten, acrylvloeistoffen en primers niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarbij gaat het vaak om een combinatie van eisen voor het toepassen van de stoffen p-hydroxyanisool en hydrochinon in de producten.

Behandeling van nagels in een studio

P-hydroxyanisool

Geen enkele van de 102 producten met p-hydroxyanisool voldoet aan alle eisen. P-hydroxyanisool is in 77% van de gelnagelproducten voor consumentengebruik toegepast, terwijl dat niet is toegestaan. Ook bevat 24% van de professionele gelnagelproducten een te hoog gehalte p-hydroxyanisool. Geen van de producten is volledig en juist ge√ętiketteerd. Vaak ontbreken verplichte waarschuwingszinnen op de verpakking, en als ze niet ontbreken, zijn ze meestal niet in het Nederlands gesteld. Dit zijn enkele van de conclusies uit het onderzoek naar nagelproducten dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 heeft gehouden. Bedrijven moeten de producten aanpassen op het punt van de geconstateerde tekortkomingen. De onderzoeksresultaten zijn niet op merknaam terug te vinden.

Onderzoek

De NVWA onderzocht in 2015 het marktaanbod aan nagelproducten om te zien of deze aan de cosmetica-eisen voldoen. Aanleiding tot het onderzoek is de ontwikkeling dat de laatste jaren de methoden om nagels te verfraaien nogal zijn veranderd. Het aanbrengen van een 1-faseproduct komt steeds vaker in de plaats van de traditionele methode voor het aanbrengen van kunstnagels met een 2-componentensysteem. De nieuwe nagelproducten bevatten vaak nieuwe chemische bestanddelen als p-hydroxyanisool en hydrochinon waarvoor de huid gevoelig kan zijn. Deze stoffen mogen daarom alleen door professionals worden gebruikt. Dit om ongewenste blootstelling en daarmee gepaard gaande allergische reacties te voorkomen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.