Onderzoek asbest in cosmetica

In cosmeticaproducten wordt de grondstof talk gebruikt. Begin maart 2018 zijn in enkele cosmeticaproducten van Claire's asbestvezels aangetroffen in de talk.

Dat was de aanleiding voor voor de staatssecretaris van I&W en de minister van VWS om een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in talkhoudende cosmetica aan te kondigen. NVWA en IL&T hebben dit onderzoek uitgevoerd in de maanden april en mei van 2018.

Risico

Bij de 1e screening van bijna 300 talkhoudende cosmetische producten werd in 7 producten het tremolietmineraal en vezelstructuren aangetoond. Dit betekent een verhoogde kans op de aanwezigheid van tremolietvezels, 1 van de verschijningsvormen van asbest.

Bij nadere analyse bleek dat de aanwezigheid van respirabele asbestvezels - asbestvezels die kunnen doordringen tot in de longblaasjes - in 2 producten kon worden bevestigd. Uit de risicobeoordeling van het RIVM blijkt dat deze 2 producten slechts een gering risico opleveren als de blootstellingsduur beperkt blijft. Door de verkoop van producten stop te zetten zodra er asbestvezels werden aangetroffen is de blootstelling, zelfs aan lage concentraties asbest, tot een minimum beperkt gebleven.

Talk is een mineraal dat wordt toegepast in diverse (cosmetica)producten en dat wordt gedolven in mijnen. Asbest is ook een mineraal en komt van nature vaak voor in de buurt van talklagen. Bij het delven van talk kan daarom onbedoeld asbest mee gedolven worden. Er is hier dus sprake van een natuurlijke verontreiniging. In Nederland is de aanwezigheid van asbest in producten verboden, daarom zijn fabrikanten verantwoordelijk voor het zuiveren van talk zodat er geen asbestvezels in voorkomen.