Rol NVWA bij cosmetica

Als u cosmetica produceert, importeert of distribueert dan krijgt u van tijd tot tijd controle van NVWA-inspecteurs. De inspecteurs controleren of u zich houdt aan de eisen en verplichtingen van de Warenwet. Waar letten de inspecteurs nog meer op?

Daarnaast doet de NVWA onderzoek naar klachten of meldingen die binnenkomen via het Klantcontactcentrum en geeft exportcertificaten af voor cosmetica.

Bij ernstige klachten en bij meerdere meldingen over hetzelfde product, neemt de NVWA contact op met de producent/leverancier om daarvan de mogelijke oorzaak te achterhalen. Zo nodig kan de producent dan passende maatregelen nemen.

Onveilig product melden

Brengt het product dat u in de handel brengt de veiligheid en gezondheid van de consument in gevaar? Dan moet u dit melden. Hoe u dat doet leest u op de pagina Melden en traceren.

Voor meer informatie over het terughalen van een product en over het wegnemen van veiligheidsrisico’s kunt u de Gids corrigerende acties raadplegen op de website van de EU.

Hoe de NVWA handhaaft

De NVWA controleert of fabrikanten, importeurs en distributeurs zich houden aan de eisen en verplichtingen van de wet. Ook controleert de NVWA producten die bij de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen.

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt wanneer er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.

Meer over het interventiebeleid van de NVWA.