Couperen van dieren

Het couperen van staart en oren van dieren is in Nederland niet toegestaan. Organisaties die bijvoorbeeld evenementen met paarden organiseren mogen geen paarden toelaten die ná 1 december 2016 gecoupeerd zijn.

Tentoonstellingsverbod

Dieren die gecoupeerd zijn mogen niet deelnemen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd. Paarden die gecoupeerd zijn ná 1 december 2016 mogen niet aan tentoonstellingen en wedstrijden deelnemen. Bovendien mogen die paarden niet verhandeld worden. Dit geldt ook als de dieren in een ander land zijn gecoupeerd.

Het couperen (amputeren) van de staart van een paard schaadt het welzijn van het dier. Een paard heeft zijn staart bijvoorbeeld nodig bij het verjagen van vliegen. Ook zijn staartbewegingen onderdeel van de lichaamstaal van paarden.

Het tentoonstellingsverbod geldt ook voor honden en andere dieren waarbij een verboden ingreep is verricht. Bijvoorbeeld voor schapen waarbij de staart is gecoupeerd en die niet behoren tot de rassen waarvoor dit nog is toegestaan.

Uitzondering: medische noodzaak

Het tentoonstellingsverbod geldt niet voor dieren die vanwege een medische noodzaak gecoupeerd zijn. De houder moet deze noodzaak aantonen met een verklaring. In die verklaring moet in ieder geval het volgende staan:

  • waarom is het dier gecoupeerd?
  • wanneer is dat gebeurd?
  • waar?
  • wie heeft het uitgevoerd?

Toegestaan (onder voorwaarden)

Onder voorwaarden mag een deel van de staart worden verwijderd bij ooien van de schapenrassen Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest.

Overtreders bestraft door NVWA

Het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft in december 2016 een uitspraak gedaan over het handhaven van het tentoonstellingsverbod. Zie ook artikel 2.16, 4e lid van de Wet dieren.

De NVWA kan een maatregel opleggen volgens het bestuursrecht als organisatoren van evenementen met paarden zich niet aan het tentoonstellingsverbod houden.