Dierproeven voor onderzoek

In Nederland worden dierproeven verricht. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven (Wod). Jaarlijks maakt de NVWA een overzicht van het aantal dierproeven dat is uitgevoerd, waarvoor en op welke dieren deze dierproeven werden verricht.

Meer informatie over de eisen aan proefdierinstelling om dierproeven te kunnen uitvoeren

Jaaroverzichten dierproeven

Wilt u weten welke dierproeven vergunninghouders hebben uitgevoerd? Welke proefdieren bij vergunninghoudende instellingen aanwezig zijn? En wat het toezicht inhoudt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de naleving van de Wet op de dierproeven (Wod)? Klik dan op de volgende link.