Extreme temperaturen inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 dierenwelzijn inspecties uitgevoerd tijdens dagen waarop het nationaal plan (hitte) van kracht was. In dit document vindt u de resultaten.