Inspectieresultaten dierenwelzijn geitenbokjes 2019

In 2019 voerde de NVWA 23 inspecties uit naar het welzijn van geitenbokjes. Er waren 20 inspecties akkoord en 3 inspecties niet akkoord. De niet akkoord inspecties hadden betrekking op het onvolledig bijhouden van het medisch register en het aantal geconstateerde sterfgevallen.