Inspectieresultaten meldingen dierenwelzijn landbouwhuisdieren 2019

De NVWA ontving in 2019 in totaal 2.934 meldingen over vermoedens van dierverwaarlozing bij landbouwhuisdieren. Deze factsheet gaat in op de aard van de meldingen en de resultaten van de inspecties in 2019.