Inspectieresultaten diergezondheid Q-koorts schapen en geiten 2019

De NVWA controleert of schapen- en geitenhouders de regels op het gebied van Q-koorts naleven. In deze factsheet staan de resultaten van de Q-koorts inspecties onder schapen- en geitenhouders in 2019.