Inspectieresultaten vangletsel bij pluimvee 2019

In dit document vindt u de inspectieresultaten van de controles op vangletsel bij pluimvee die de NVWA in 2019 heeft uitgevoerd.