Kwetsbare dieren Inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 inspecties uitgevoerd om het welzijn van kwetsbare dieren: hoogdrachtige, pas geworpen respectievelijk jonge dieren tijdens het vervoer te verbeteren. In dit document vindt u de resultaten.