Welzijn legkippen inspectieresultaten 2018

De NVWA voert welzijnsinspecties uit op bedrijven waar legkippen worden gehouden. De inspecteurs controleren of wordt voldaan aan de voorschriften uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. In dit document vindt u de resultaten van 2018.