Welzijn varkens inspectieresultaten 2018

De NVWA voerde in 2018 welzijnsinspecties uit op bedrijven waar varkens worden gehouden. Tijdens de inspecties worden de voorschriften uit het Besluit houders van dieren en de Wet dieren gecontroleerd. In dit document vindt u de resultaten van 2018.