Welzijn vleeskalkoenen inspectieresultaten 2015-2018

De NVWA heeft in 2015 de uitvoering van welzijnsinspecties bij vleeskalkoenenbedrijven overgenomen van het Productschap Pluimvee en Eieren. De NVWA heeft in 2015-2018 alle in Nederland geregistreerde kalkoenenbedrijven bezocht. In dit document vindt u de resultaten.