Handhaven bij dierenwelzijnsovertredingen

De NVWA houdt toezicht op het welzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Hiervoor worden bedrijven bezocht door inspecteurs van de NVWA. Voor de handhaving geeft de wet de NVWA verschillende soorten strafrechtelijke en bestuursrechtelijke mogelijkheden. Deze worden in dit document toegelicht.