Klimaat in varkensstallen - inspectieresultaten 2018

Het klimaat in varkensstallen is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de varkens. In 2018 heeft de NVWA 59 inspecties van het stalklimaat van biggen en/of vleesvarkens uitgevoerd. Om het stalklimaat te beoordelen hebben inspecteurs gekeken naar omgevingskenmerken (gasconcentraties koolstofdioxide en ammoniak) en dierkenmerken (rode/vuile ogen, staart-/oorbijten en dierbevuiling). Hoewel er in een aantal gevallen hoge gasconcentraties werden gemeten, ging dit niet altijd gepaard met (voldoende) dierkenmerken die wijzen op schadelijkheid van het klimaat.