Inspectieresultaten welzijn legkippen 2017

In Nederland controleert de NVWA jaarlijks de regels voor het houden en huisvesten van legkippen. In dit document staan de resultaten van inspecties. De enige overtredingen waren het tijdelijk verwijderen van zitstokken en het ontbreken van een alarmsysteem bij mechanische ventilatie.

Van de 38 geïnspecteerde bedrijven waren 36 inspecties akkoord en 2 inspecties niet akkoord. Bovenstaande overtredingen zijn afgedaan met respectievelijk een herstelbrief en een rapport van bevindingen.