Inspectieresultaten welzijn melkvee 2016-2017

In 2017 heeft de NVWA bij 89 melkveebedrijven inspecties uitgevoerd. Bij 80 bedrijven was het welzijn in orde. De meeste overtredingen gaan over het ontbreken van een schone en droge ligplaats.

In 2017 inspecteerde de NVWA risicogericht 39 melkveebedrijven met hoge kalversterfte. 14 inspecties (36%) waren niet akkoord. De overtredingen hadden met name te maken met het ontbreken van hygiƫnische huisvesting.