Inspectieresultaten welzijn nertsen 2017

De NVWA heeft in 2017 in totaal 115 inspecties van de NVWA naar dierenwelzijn bij nertsenhouderijen uitgevoerd. Eén bedrijf had geen verplichte standaard werkwijze voor het doden van nertsen. Bij een ander bedrijf voldeden de kooien niet aan de voorwaarde dat ze geen scherpe (onder-)delen mogen hebben.

Een van de 40 inspecties op de Wet pelsdierhouderij was niet akkoord. De inspectie die niet akkoord was had betrekking op het houden van meer dieren dan toegestaan volgens de vergunning.