Risicobeoordeling waterverstrekking aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en is een bijlage bij het advies van BuRO over de wijze van het verstrekken van
water in de Nederlandse vleeskuikensector en de gevolgen daarvan voor het dierenwelzijn.