Verslaglegging noodmaatregel artikel 23 Verordening (EG) nr. 1/2005 en/of artikel 106 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in combinatie met artikel 5:21 of 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang)

formulier bestuursdwang