K-PL-WLZ-WV-01 bijlage 6, (technische) Achtergrondinformatie aanhangen, bedwelmen en doden van pluimvee en konijnen

Deze bijlage is opgesteld om handvatten te bieden voor de beoordeling van het dierwelzijn door de toezichthouder bij het aanhangen, bedwelmen en doden. Aanwijzingen die genoemd worden zijn gebaseerd op de wetgeving en aangevuld met wetenschappelijke literatuur.

Bijlage bij Werkvoorschrift toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in het slachthuis