K-PL-WLZ-WV-01 bijlage 7,Toelichting vangletseltelling

Dit is een bijlage bij het werkvoorschrift bij toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in slachthuizen (K-PL-WLZ-WV01).

In deze instructie is uitgewerkt hoe de vangletsel tellingen moeten worden uitgevoerd. Per koppel moet één inspectielijst gebruikt worden.


Bijlage bij Werkvoorschrift toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in het slachthuis