Voorbeeld HACCP procedure welzijn bij aankomst slachthuis, Bijlage 5

Bijlage 5 bij Toezicht op welzijn van hoefdieren en gekweekt wild op slachthuizen. (WLZVL-017)

De exploitant van het slachthuis is (mede-)verantwoordelijk voor het welzijn van de slachtdieren tijdens het vervoer naar het slachthuis: volgens Vo 853/2004 moet hij een procedure opstellen en invoeren die garandeert dat het welzijn van de dieren bij aankomst bevredigend is.