Huisvestings- en verzorgingsnormen Besluit houders van dieren, Bijlage 6

Bijlage 6 bij Toezicht op welzijn van hoefdieren en gekweekt wild op slachthuizen. (WLZVL-017).