Afvoeren van dieren en stilleggen bedrijf vanwege dierverwaarlozing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) hebben gezamenlijk opgetreden tegen veehouders in de gemeentes Steenwijkerland,  Coevorden, Uden en Duiven vanwege ernstige dierverwaarlozing.

Verwaarloosde koe in stal

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle geëist dat een veehouderij uit de gemeente Steenwijkerland wordt stil gelegd. De rechtbank heeft dat vorige week toegewezen. Op de boerderij werden meer dan 100 runderen gehouden onder zorgelijke omstandigheden. De NVWA heeft al eerder 52 runderen van het bedrijf afgevoerd en de boer heeft nu nog tot donderdag de tijd om de overige dieren af te laten voeren. Als hij het niet doet worden de koeien in beslag genomen.

Koeien in Coevorden

Bij een melkveehouder in de gemeente Coevorden zijn 75 runderen afgevoerd. De dieren waren ernstig verwaarloosd en er was geen andere mogelijkheid dan de dieren af te voeren. De NVWA heeft tegen deze veehouder al eerder opgetreden. Naast het afvoeren van de dieren maakt de NVWA ook proces-verbaal op.

Varkens in Uden

De rechtbank in Den Bosch heeft op 7 maart 2019 uitspraak gedaan in een zaak over verwaarloosde vleesvarkens van een varkenshouder in de gemeente Uden (Noord-Brabant). De rechter was het met de NVWA en het OM eens dat de situatie bij de varkenshouder zeer schrijnend was, en deed direct uitspraak. De varkenshouder kreeg een boete van 5000 euro en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar.

Schapen in Duiven

In de gemeente Duiven (Gelderland) hebben inspecteurs van de NVWA op 6 maart 2019 ook 27 schapen en 17 lammeren afgevoerd bij een schapenhouder. De dieren werden niet goed verzorgd en waren sterk vermagerd. Voor 2 schapen kwam de hulp te laat. Deze dieren moesten door een dierenarts uit hun lijden worden verlost. Tegen deze schapenhouder is proces-verbaal opgemaakt.

Optreden tegen dierverwaarlozing

De NVWA treedt strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op tegen ernstige dierenwelzijnsovertredingen. Bij het strafrechtelijk traject maakt de NVWA proces-verbaal op en stuurt dit naar het Openbaar Ministerie. Het is vervolgens aan de Officier van Justitie en uiteindelijk de rechter om een passende straf op te leggen. Het bestuursrechtelijk traject is naast sanctionerend (bestuurlijke boete) ook gericht op herstel. De NVWA kan op basis van bestuursrecht afdwingen dat de situatie voor de dieren snel verbeterd wordt of – als dat niet snel genoeg kan – de dieren voor de nodige diergeneeskundige verzorging overbrengen naar een opslaghouder waar goed voor de dieren wordt gezorgd. Een verbod op het houden van dieren bij overtreding van de dierenwelzijnsregels kan op dit moment alleen door de strafrechter opgelegd worden.