Positieflijst productiedieren

Niet alle dieren mogen worden gefokt en/of gehouden voor hun producten. In de Wet dieren is daarom de productiedierenlijst opgenomen. Wilt u een diersoort voor de productie gaan houden die niet op deze lijst staat, bijvoorbeeld kwartels, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de RVO.nl.

Productiedieren

In Nederland mag u alleen productiedieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen. Productiedieren worden gefokt en/of gehouden voor de productie van dierlijke producten, zoals melk, vlees, (broed)eieren, wol, huiden, pelzen of andere producten (zoals bijvoorbeeld sperma).

Meer informatie

De diersoorten van de productiedierenlijst staan op de website van RVO.nl.