Regels bij extreme temperaturen voor houders van dieren

Bent u houder van dieren? Dan bent u verplicht om uw dieren te beschermen en stress door hitte of kou te voorkomen. Op deze pagina geven we aan wat u kunt doen en waar wij op letten bij inspecties.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf een aantal dingen doen:

 • Bied bij hoge temperaturen beschutting tegen felle zon.
 • Zorg voor een schuilplaats bij extreme kou.
 • Zorg voor voldoende drinkwater.
 • Zorg voor goed werkende ventilatie- en verwarmingssystemen. Die systemen zorgen ervoor dat de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid bij extreme weersomstandigheden binnen aanvaardbare grenzen blijven.

Eisen voor een juist klimaat in de stal vindt u in het Besluit houders van dieren hoofdstuk 1 en 2.

Waar let de NVWA op bij inspecties?

Zijn de stallen afhankelijk van mechanische ventilatie? Dan kijkt de inspecteur tijdens reguliere inspecties in ieder geval naar de volgende zaken:

Is er een goedwerkend en goed hoorbaar alarm aanwezig? Let hierbij op dat het alarm niet alleen moet werken maar ook hoorbaar moet zijn voor u of een andere verzorger van de dieren. Bijvoorbeeld alleen een toeter die afgaat op het erf is niet voldoende.

 • Wordt het alarm regelmatig getest?
 • Heeft de stal een goed werkend ventilatiesysteem?
 • Wordt de mechanische ventilatie regelmatig getest?
 • Is er een werkend noodsysteem als de mechanische ventilatie uitvalt?

Zijn er dieren doodgegaan door de weersomstandigheden? Dan beoordeelt de inspecteur in ieder geval de volgende zaken:

 • Hoe zijn de omstandigheden in de stal?
 • Is er sprake van verminderd dierenwelzijn bij de aanwezige dieren?
 • Werkte het alarm en hoe heeft u gereageerd op het alarm?
 • Werkt de ventilatie en/of het noodsysteem?
 • Heeft u aantoonbaar maatregelen genomen voorafgaand aan het extreme weer?

Maatregelen voorafgaand aan extreem weer

Voordat het te warm wordt, kunt u alvast een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • verander het voerpatroon en de voersamenstelling
 • plaats hulpventilatoren
 • zet minder dieren op in de stal
 • maak extra schuilplekken in de wei
 • plaats extra watervoorzieningen in de wei

Diergezondheidstips bij warm weer per diersoort

Als houder van dieren kunt u nog meer maatregelen nemen om hittestress bij dieren in de wei of in de stal te voorkomen. De Gezondheidsdienst voor dieren geeft tips per diersoort:

Maakt u zich zorgen over dieren in de wei of op de weg?

De NVWA krijgt op hele warme en koude dagen veel vragen en meldingen van particulieren over diertransporten en het welzijn van dieren. Lees meer hierover op de pagina Toezicht op dierenwelzijn bij extreme temperaturen.

Direct naar het meldformulier Verwaarlozing boerderijdieren - hitte