Regels zelf doden van voederdieren (voedseldieren)

Houders van voederdieren (voedseldieren) mogen onder strenge voorwaarden zelf deze dieren doden. Lees hier welke methoden wel en niet zijn toegestaan.

Hiervoor gelden de regels in het Besluit houders van dieren.

Voederdieren zijn dieren die worden gehouden met als doel te dienen als diervoeder voor bijvoorbeeld reptielen en dierentuindieren. Voorbeelden zijn ratten, muizen, konijnen en cavia's. Deze informatie gaat niet over het doden van ongewervelde dieren, zoals insecten. Hier is nog geen specifieke regelgeving voor.

Algemene regels bij het doden van dieren

Bij het doden moet een dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier doodt moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Bedwelmen voor het doden

Dieren moeten worden bedwelmd voor het doden. Sommige methoden gelden zowel als bedwelmingsmethode en als dodingsmethode. Belangrijk is dat het dier wordt gedood met een methode die waarborgt dat de dood onmiddellijk of na bedwelming intreedt.

Voeren van levende voederdieren

Het voeren van levende voederdieren aan andere dieren is niet toegestaan. Dat is in strijd met de regels in het Besluit houders van dieren. Hierin staat dat een dier als het wordt gedood onnodig pijn, spanning en lijden moet worden bespaard en dat is met het levend voeren niet het geval.

Doding door bevriezing

Doden door bevriezing van dieren ouder dan 7 dagen in een vriezer is niet toegestaan. Het doden van dieren jonger dan 7 dagen in een vriezer is acceptabel (volgens de AVMA Guidelines for the Euthanasia of animals: 2013 Edition, S2.2.4.2.2 Physical Methods). Dit zolang de dieren niet in direct contact komen met ijs of koude oppervlakten. De NVWA volgt dit standpunt.

Dodingsmethoden die niet zijn toegestaan

  • CO2 en CO bedwelming bij konijnen en hazen. Deze methode is niet geschikt voor konijnen en hazen.
  • Het breken van de nek van konijnen, cavia's en hazen. Dit is geen pijnloze methode voor deze diersoorten.
  • De dieren laten stikken in een ongecontroleerde omgeving (bijvoorbeeld in een afgesloten ton). Dit leidt niet tot een onmiddellijke dood van de dieren.
  • Meerdere dieren op elkaar stapelen in een zak of ton voor vergassing. Dit leidt niet tot een onmiddellijke dood van de dieren.

Voor konijnen en hazen en pluimvee is een krachtige en nauwkeurige slag op de kop, met ernstig hersenletsel tot gevolg, alleen toegestaan voor dieren die minder dan 5 kilogram wegen.