Toezicht op dierenwelzijn bij extreme temperaturen

De NVWA krijgt op hele warme en koude dagen veel vragen en meldingen van particulieren over diertransporten en het welzijn van dieren. Op deze pagina vindt u informatie over dierenwelzijn bij extreme temperaturen en ons werk.

Wat doet de NVWA bij hitte?

 • extra controles op de boerderij en het slachthuis
 • extra controles op dierenwelzijn bij veetransporten als het warmer is dan 27 graden
 • boetes of schriftelijke waarschuwingen bij overtredingen van het dierenwelzijn
 • veekeuringen in koelere perioden (’s avonds en vroeg in de ochtend)

Video controle op hittestress bij diervervoer

Waar kunt u op letten?

Ziet u een dier in de wei staan dat last heeft van de hitte? Let dan op de volgende zaken:

 • Is er voldoende beschutting tegen de felle zon?
 • Is er voldoende drinkwater?
 • Hebben de dieren last van stress door de hitte? De symptomen zijn hijgen, kwijlen, zweten, trillen of verlies van coördinatie.
 • Ziet u dode dieren?

Melden bij de NVWA

Ziet u een dier in de wei staan dat aantoonbaar last heeft van de hitte, zoals hierboven omschreven? Dan kunt u dat bij ons melden.

We kunnen helaas niet alle meldingen in behandeling nemen. Onze inspecteurs beoordelen of het dierenwelzijn in gevaar is. In veel gevallen bellen wij eerst de houder van de dieren, zodat die zelf maatregelen kan nemen. Is er sprake van een acuut geval? Dan volgt een inspectie.

Hoe melden?

Geef bij een melding de exacte locatie door. Geef ook een duidelijke omschrijving door. Beantwoord voor uzelf de volgende vragen:

 • Wat ziet u?
 • Welke dieren?
 • Hoeveel dieren?
 • Voeg zo mogelijk filmpjes of foto’s toe.

Melding doen over dieren van particulieren

Wilt u een melding doorgeven over hobbydieren die door particulieren worden gehouden? Bel dan de politie via telefoonnummer 144. U kunt hiervoor niet bij de NVWA terecht.

Waar letten we op bij controles in de stal?

De NVWA inspecteert stallen op de volgende zaken die horen bij een goed stalklimaat:

 • Hoe zijn de omstandigheden in de stal?
 • Is er een goed hoorbaar en werkend alarm aanwezig?
 • Wordt het alarm regelmatig getest?
 • Heeft de stal een goedwerkend ventilatiesysteem?
 • Wordt de mechanische ventilatie regelmatig getest?
 • Is er een noodsysteem als de mechanische ventilatie uitvalt?

Voorkomen van hittestress bij dieren

Bij hitte kijkt de NVWA ook of de veehouder voorzorgsmaatregelen heeft genomen om hittestress te voorkomen. We letten dan op zaken als:

 • Is het voerpatroon aangepast waarbij de dieren voer krijgen tijdens de koelere tijden van de dag?
 • Werkt de ventilatie in de stal en zijn er bijvoorbeeld hulpventilatoren geplaatst?
 • Heeft de veehouder het aantal dieren in de stal verminderd?
 • Heeft de veehouder extra waterbakken geplaatst in de weide?

Hobbydieren en evenementen

Ook tijdens het transport van hobbydieren mag het welzijn niet worden aangetast. Dit geldt bijvoorbeeld bij het vervoer van paarden naar evenementen. Evenementen zijn niet verboden bij hoge temperaturen. Houders en organisatie moeten samen beoordelen of een evenement op verantwoorde wijze door kan gaan zodat het dierenwelzijn geen gevaar loopt.

Wat zijn houders van dieren wettelijk verplicht?

Houders van dieren zijn wettelijk verplicht om goed voor hun dieren te zorgen bij hitte of kou. Lees meer hierover op de pagina Regels voor houders van dieren bij extreme temperaturen.