Verbod optreden met wilde zoogdieren deelnemen aan circus of andere optredens

Sinds 15 september 2015 is het verboden om met wilde zoogdieren deel te nemen aan een circus of aan andere optredens. Ook het vervoeren van deze dieren voor optredens mag niet. De NVWA handhaaft het naleven van het verbod.

Het verbod geldt voor wilde zoogdieren (bijvoorbeeld olifanten):

  • in circussen
  • tijdens feesten of evenementen (denk aan markten of carnaval) of bij particulieren thuis
  • in commercials, films of televisie
  • in pretparken
  • in een optocht

Maatregelen NVWA overtreding verbod optreden wilde zoogdieren

Als een circus of ander evenement het verbod om met wilde zoogdieren deel te nemen aan een circus of ander optreden overtreedt, legt de NVWA een herstelsanctie op.

De overtreder krijgt een termijn om te overtreding op te heffen. In uiterste gevallen kan de NVWA de dieren meevoeren. Daarnaast wordt proces-verbaal opgemaakt voor het Openbaar Ministerie.

Bij overtredingen van het vervoer handhaaft de NVWA door het opleggen van een bestuurlijke boete.

Ontheffing Circus Freiwald

Er is een ontheffing verleend aan Circus Freiwald, voor het meereizen, verplaatsen en op het circusterrein houden van een olifant. De ontheffing geldt voor onbepaalde tijd. Meer informatie over de ontheffingen staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie: