Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Erfbetreders zijn vaak op de hoogte van dierverwaarlozing op een bedrijf.  Voor hen is er een meldpunt.

Erfbetreders

Op veehouderijbedrijven komen ook andere partijen, bijvoorbeeld dierenartsen, voerleveranciers en medewerkers van de melkfabriek, ook wel erfbetreders genoemd. De ervaring leert dat deze erfbetreders vaak op de hoogte zijn van verminderde zorg en dierverwaarlozing op een bedrijf. Om deze zaken te signaleren en voorkomen, heeft een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en overheidsorganisaties het afsprakenkader 'signalering dierenverwaarlozing' ondertekend.

Samen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren richten de erfbetreders zich op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. Signaleren erfbetreders verminderde dierzorg? Dan kunnen zij een melding doen bij het Vertrouwensloket, dat passende hulp kan bieden. De hulp die het Vertrouwensloket aanbiedt, bestaat uit bijvoorbeeld het geven van advies over de verzorging van de dieren, financieel advies of het inschakelen van andere soorten (maatschappelijke) hulp.

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de NVWA ingeschakeld, dan is er vaak al sprake van ernstig dierenleed op het bedrijf. De NVWA blijft het belang van een goede uitvoering van het afsprakenkader benadrukken om het aantal professionele meldingen te vergroten. Een gezamenlijke aanpak draagt bij aan het voorkomen of sneller verhelpen van dierverwaarlozing met aandacht voor zowel mens als dier.