Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Erfbetreders zijn vaak op de hoogte zijn van dierverwaarlozing op een bedrijf.  Voor hen is er een meldpunt.

Erfbetreders

Op veehouderijbedrijven komen ook andere partijen, bijvoorbeeld dierenartsen, voerleveranciers en medewerkers van de melkfabriek, ook wel erfbetreders genoemd. De ervaring leert dat deze erfbetreders vaak op de hoogte zijn van dierverwaarlozing op een bedrijf. Een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en overheidsorganisaties hebben het convenant 'signalering dierenverwaarlozing' ondertekend.

Samen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren richten de erfbetreders zich op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. De hulp die het Vertrouwensloket aanbied bestaat uit bijvoorbeeld het geven van advies over de verzorging van de dieren, financieel advies of door het inschakelen van andere soorten (maatschappelijke) hulp.

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de NVWA ingeschakeld, dan is er vaak al sprake van ernstig dierenleed op het bedrijf. De NVWA blijft het belang van een goede uitvoering van het convenant benadrukken om het aantal professionele meldingen te vergroten. Een gezamenlijke aanpak draagt bij aan het voorkomen of sneller verhelpen van dierverwaarlozing met aandacht voor zowel mens als dier.