Voorschriften dierenwelzijn hoefdieren slachthuizen

Document code

Titel

WLZVL-017

Toezicht op welzijn van hoefdieren en gekweekt wild op slachthuizen

WLZVL-017 bijlage 1

Systeeminspectie doden hoefdieren en gekweekt wild in slachthuizen

WLZVL-017 bijlage 2

Checklijsten onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

WLZVL-017 bijlage 3

Tekenen van bewustzijn/gevoeligheid & leven bij onbedwelmde slacht

WLZVL-017 bijlage 4

Tekenen van (afwezig zijn van) bewustzijn, gevoeligheid en leven bij verschillende bedwelmingsmethoden bij runderen, varkens, schapen en geiten

WLZVL-017 bijlage 5

Voorbeeld HACCP procedure welzijn bij aankomst slachthuis

WLZVL-017 bijlage 6

Huisvestings- en verzorgingsnormen besluit houders van dieren

WLZVL-017 bijlage 7

Stroomschema melding slachtplaatsen

WLZVL-017 bijlage 8

Nota slachten geregistreerde dieren uit natuurgebieden

WLZVL-017 bijlage 9

Bedwelmen en doden van waterbuffels

WLZVL-017 bijlage 10 Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van eenhoevigen (EN)
WLZVL-017 bijlage 11 Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van volwassen runderen
WLZVL-017 bijlage 12 Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens
WLZVL-017 bijlage 13 Sectorprotocol transportwaardigheid
WLZVL-017 bijlage 14 Formulier aanvullende voorwaarden transportwaardigheid
WLZVL-017 bijlage 15 Maatregelentabel toezicht op transportwaardigheid
WLZVL-017
bijlage 16 
Praktische interpretatie van de aanvullende voorwaarden voor het vervoer van varkens