Voorschriften dierenwelzijn pluimvee slachthuizen

Document code

Titel                                         

K-LV-WLZVL-02

Certificering onder extreme temperatuursomstandigheden

K-PL-WLZ-WV01 + bijlagen
 
Werkvoorschrift toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in het slachthuis + bijlagen
WLZVL-030 bijlage 2 (Let op deze versie was geldig tot 16-04-2019. Deze is vervangen door K-PL-WLZ-WV-01bijlage 7, gepubliceerd onder de link bij K-PL-WLZ-WV01) Toelichting vang letseltelling