Voorschriften dierenwelzijn pluimvee slachthuizen

Document code

Titel                                         

WLZVL-030

Toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen

WLZVL-030 Bijlage 1

Systeeminspectie doden van pluimvee en konijnen

WLZVL-030 Bijlage 2

Registratieformulier en toelichting letseltelling pluimveeslachthuis

WLZVL-030 Bijlage 3

HACCP procedure welzijn bij aankomst SH Pluimvee

WLZVL-030 Bijlage 4

Tekenen van bewustzijn/ bewusteloosheid per bedwelmingsmethode

WLZVL-030 Bijlage 5

Welzijnsmeldingen op grond van richtlijn 43/2007, vleeskuikenrichtlijn
K-LV-WLZVL-02 Certificering onder extreme temperatuursomstandigheden