Toediening antibiotica in de veehouderij

Om toename van antibioticaresistentie in de landbouwsector tegen te gaan heeft het ministerie van EL&I een convenant afgesloten met de intensieve veehouderij met als titel 'Antibioticumresistentie dierhouderij'. Bovendien zijn er aanvullende maatregelen vervaardigd. Dit blijkt uit onderzoek door bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA.