Integrale ketenanalyse voedergewassen en diervoeder

Deze analyse helpt om het toezicht risicogerichter te maken en beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de voedergewassen en diervoederketen. De NVWA gaat op basis hiervan het gesprek aan met beleidsmakers, de diervoedersector en maatschappelijke organisaties.