Resistentietoename door subtherapeutische concentraties antibiotica als gevolg van versleping

De voortdurende toename van resistentie van bacteriën tegen antibiotica vormt een bedreiging voor de volks- en diergezondheid, omdat behandeling van infectieziekten lastiger wordt en de kosten ervan omhoog gaan. Als de huidige trends doorzetten is het waarschijnlijk dat sommige infectieziekten in de toekomst met de beschikbare antibiotica niet langer effectief behandeld kunnen worden. Blootstelling van bacteriën aan lage, subtherapeutische doses antibiotica levert een bijdrage aan resistentie-ontwikkeling. Resistentie bij bacteriën die ziekte bij de mens veroorzaken blijkt niet uitsluitend te wijten aan antibioticumgebruik in de humane gezondheidszorg, maar ook aan antibioticumgebruik in de veehouderij. Er zijn geen harde gegevens over de mate waarin resistentie uit de veterinaire sector overgaat naar de humane, maar een ruwe schatting is dat een derde tot de helft van de resistentie aangetroffen bij ziekteverwekkers van de mens, afkomstig is uit de landbouwsector. Bijgevoegd is het advies van bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).