Naleving regels bij productie gemedicineerd diervoeder onder de maat

Productielijnen op bedrijven die veevoeders produceren zijn nog vaak verontreinigd met restanten medicijnen en/of coccidiostatica. Dat blijkt uit onderzoek in 2014 en 2015 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij 43 van de 98 geïnspecteerde bedrijven werd een verslepingspercentage van deze diervoeders naar andere diervoeders boven de toegestane 2,5% geconstateerd; een kwart van de geïnspecteerde bedrijven had de verificatie van verslepingsbeheersmaatregelen niet op orde. De NVWA is handhavend opgetreden, heeft herinspecties uitgevoerd en inmiddels verbeteringen geconstateerd. Ook in 2017 vinden controles van de NVWA hierop plaats.

Koeien zijn aan het grazen in stal

Resistente bacteriën

Het produceren van gemedicineerde diervoeders (diervoeders met bijvoorbeeld antibiotica, ontwormingsmiddelen of pijnstillers er in verwerkt) zonder vergunning mag niet. Ook het afleveren van gemedicineerde diervoeders zonder attest van een dierenarts is verboden. Dit met het oog op het voorkómen van resistente bacteriën. Resistente bacteriën vormen een groot risico voor de volks- en diergezondheid. Hoge verslepingspercentages van gemedicineerde diervoeders dragen bij aan dit probleem. Doordat restanten van deze diervoeders achterblijven tijdens de productie, komen deze terecht in veevoeder bestemd voor dieren waarvoor het niet bestemd is. Daardoor worden deze blootgesteld aan lage concentraties van deze stoffen. En dat kan weer leiden tot resistentie.

Beheersmaatregelen

Bedrijven moeten beheersmaatregelen nemen om versleping binnen het productieproces zoveel mogelijk te beperken en de voorgeschreven gehaltes niet te overschrijden. Bij een kwart van de bezochte bedrijven bleek de verificatie van verslepingsbeheersmaatregelen niet in orde. De regels voor versleping zijn op de site van de NVWA te vinden.

De NVWA gaat de conclusies van deze rapportage bespreken met de diervoedersector. In 2017 vinden vervolginspecties plaats.

Etikettering diervoeders

Ook bij de etikettering van diervoeding bleek nogal wat mis te zijn. De NVWA inspecteerde in 2015 en 2016 diervoederexploitanten, producenten en handelaren in toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders. Bij 15 van de 30 onderzochte bedrijven bleken tekortkomingen te zijn bij de etikettering van toevoegingsmiddelen. Bedrijven gebruikten bijvoorbeeld niet de officiële benamingen uit het zogenoemde feed additive-register, of ze vermeldden niet de mogelijke risico’s voor bepaalde diersoorten.

Ook zijn 72 bedrijven geïnspecteerd op medische claims; bijna de helft van hen, 41 bedrijven, hanteerde verboden medische claims. Ook hier heeft de NVWA handhavend opgetreden. In 2017 zullen vervolginspecties plaatsvinden, zowel bij bedrijven als bij websites. De NVWA roept op om verboden medische claims te melden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900–03 88.