NVWA: tracering bijproducten uit levensmiddelenindustrie bij kwart onderzochte diervoederafnemers niet in orde

Bij 8 van de 23 onderzochte afnemers van producten met plantaardige bijproducten uit de levensmiddelenindustrie was de traceerbaarheid van de producten niet in orde. Bij de 62 geïnspecteerde zogenoemde oorsprongsbedrijven (waar de plantaardige bijproducten vandaan komen), werden in totaal 19 overtredingen vastgesteld. De overtredingen varieerden van het niet op orde hebben van de identificatie-traceerbaarheid, het ontbreken van een diervoederregistratie tot het opwaarderen van diervoeder naar levensmiddel. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 heeft gedaan.

Berg met GFT afval

Aanleiding onderzoek

Sommige bijproducten in de levensmiddelenindustrie zijn grondstof voor diervoederbedrijven. Het is belangrijk om te weten hoe deze stromen lopen, zodat mogelijke dier- en voedselveiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Incidenten met diervoeders in het verleden laten zien dat onzorgvuldig handelen grote gevolgen kan hebben voor de vlees- en zuivelsector en voor de veiligheid van producten en consumenten. Dat was aanleiding voor de NVWA om in 2016 bij levensmiddelen- en diervoederbedrijven een onderzoek te starten naar de naleving van regelgeving voor stromen van plantaardige producten.

Onderzoeksopzet

De NVWA heeft 62 oorsprongsbedrijven van plantaardige bijproducten bezocht. Het ging om bedrijven die aardappels, maïs, rijst of meel verwerken en om groente- en fruitsnijderijen. Gekeken is of werd voldaan aan de voorwaarden voor diervoeder: bestemming als diervoeder, inrichtingseisen, onderkennen en beheersen van risico’s, etikettering als diervoeder en registratie als diervoederbedrijf. Vervolgens zijn 23 afnemers van plantaardige bijproducten onderzocht: 7 diervoederbedrijven, 5 afvalverwerkers, 3 vergisters, 3 handelsbedrijven, 2 veehouderijbedrijven, 2 fouragehandelaren en 1 transporteur. Bij deze bedrijven werd gekeken naar de traceerbaarheid (komen de administratieve documenten van de ontvangen bijproducten overeen met de informatie van de oorsprongsbedrijven).

Vervolgaanpak

De NVWA is in 2017 verder gegaan met het in beeld brengen van de stromen bijproducten van levensmiddelen naar diervoeder. In 2017 worden industriële producenten van snoep, industriële banketbakkers en vleesverwerkende bedrijven geïnspecteerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).