Concept hygiëneprotocol reinigen en ontsmetten transportmiddelen vervoer diervoeder 20190801

Het protocol heeft tot doel de risico’s van verspreiding van smetstof door vervoermiddelen van diervoeder en bijbehorend personeel zoveel mogelijk te beperken.

Dit protocol treedt in werking ten tijde van de uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte. Vervoer van diervoeders naar locaties met voor de betreffende dierziekte vatbare dieren is verboden, tenzij het vervoer plaatsvindt conform dit protocol en de op dat moment geldende regelgeving. Dit protocol kan in geval van een uitbraak aangepast worden aan de specifieke situatie van dat moment.