Aangifteplichtige dierziekten bij vee

Een overzicht van alle dierziekten die aangifteplichtig zijn bij vee, zoals runderen en schapen.

 • runderpest
 • mond- en klauwzeer (MKZ)
 • klassieke varkenspest
 • Afrikaanse varkenspest
 • rabiës
 • dourine
 • kwade droes
 • virale paardenencefalomyelitiden
 • infectieuze anemie
 • miltvuur
 • Afrikaanse paardenpest
 • vesiculaire stomatitis
 • trichinellose
 • brucellose
 • endemische leukose bij runderen
 • tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex
 • bovine spongiforme encefalopathie, scrapie en andere overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s)
 • besmettelijke bovine pleuropneumonie
 • Teschener-ziekte (besmettelijke varkensverlamming)
 • vesiculaire varkensziekte
 • ziekte van Aujeszky
 • blue tongue
 • pest van de kleine herkauwer
 • Rift Valley koorts
 • schapen- en geitenpokken
 • nodulaire dermatose (lumpy skin disease)
 • enzoötische hemorraghische ziekte bij herten
 • Q-koorts