Andere besmettelijke dierziekten

Een overzicht van alle andere besmettelijke dierziekten die aangifteplichtig zijn.

(als bedoeld in artikel 100 van de wet)

  • salmonellose
  • campylobacteriose
  • listeriose
  • toxoplasmose
  • echinococcose
  • yersiniose
  • leptospirose ten gevolge van Leptospira hardjo
  • zwoegerziekte