Gevoelige soorten van aquacultuurdieren

Een overzicht van alle dierziekten die aangifteplichtig zijn bij de gevoelige soorten van aquacultuurdieren.

  • De exotische ziekten vermeld in bijlage IV, deel II van richtlijn nr. 2006/88/EG voor de bijbehorende, in dezelfde bijlage vermelde gevoelige soorten.
  • De niet-exotische ziekten vermeld in bijlage IV, deel II van richtlijn nr. 2006/88/EG voor de bijbehorende, in dezelfde bijlage vermelde gevoelige soorten.