Nertsen

Alle aangifteplichtige dierziekten bij nertsen.

  • rabiĆ«s
  • ziekte van Aujeszky
  • overdraagbare spongiforme encefalopathieĆ«n (TSE's)
  • brucellose
  • tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex
  • miltvuur
  • SARS-CoV-2