Ophok- en afschermplicht vogels in verband met vogelgriep

Er zijn in Nederland wilde watervogels gevonden met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus. Dit is hetzelfde type dat in 2014 op vijf pluimveebedrijven in Nederland is aangetroffen.

Om te voorkomen dat ook gehouden vogels met dit virus worden besmet, heeft de staatsecretaris van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht ingesteld (Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016).

Commercieel gehouden vogels

De ophokplicht geldt met name voor commercieel gehouden vogels, bijvoorbeeld kippen en kalkoenen, die voor de productie van vlees of eieren worden gehouden. Sommige van deze vogelsoorten zoals struisvogels en fazanten kunnen om praktische redenen niet binnen een gebouw worden gebracht. In deze gevallen moeten de dieren anders worden beschermd, bijvoorbeeld door het gebruik van netten.

Hobbykippen en kippen op kinderboerderijen

Voor niet commercieel gehouden vogels, bijvoorbeeld hobbykippen of kippen op de kinderboerderij, geldt een inspanningsverplichting. Contact met wilde watervogels en hun poep moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Om hieraan te voldoen, kunnen hobbyvogels (voor zover dat al niet het geval is) bijvoorbeeld in een volière of in een ren worden gebracht. Dit geldt ook voor  dierentuinen en kinderboerderijen.

Er is geen verzamelverbod, dus tentoonstellingen van vogels kunnen gewoon door gaan.

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met de H5N8 vogelgriep besmet kunnen raken. Maar omdat dit niet geheel uitgesloten kan worden, is het advies om kadavers van wilde watervogels niet aan te raken.

Meer informatie vindt u op de website Rijksoverheid.nl.