Vogelgriep (HPAI) in Hongarije, Oostenrijk en Duitsland - dubbele reiniging vrachtwagens verplicht

Vrachtwagens die gevogelte  (o.a. pluimvee) of broedeieren hebben vervoerd in Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, én leeg naar ons land terugkeren, moeten een dubbele reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan. In deze EU landen zijn uitbraken van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) gemeld, bij commercieel gehouden pluimvee.

De verplichte 2e R&O geldt voor transporten met gevogelte of broedeieren van en naar derde landen, alsmede lidstaten van de Europese Unie waar een uitbraak van HPAI (vogelgriep) onder commerciële gehouden pluimvee is bevestigd, maar niet voor doorvoer. Het overzicht van landen met verplichte tweede R&O pluimvee is door het NVWA Incidenten- en Crisiscentrum (NVIC) aangepast.

Schoonmaken op erkende óf aangewezen R&O plaats

Ongeladen vervoermiddelen afkomstig uit risicolanden voor HPAI moeten onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een extra schoonmaakbeurt ondergaan op een erkende R&O-plaats voor veetransportmiddelen óf aangewezen wasplaats voor pluimveetransportmiddelen.

De reiniging en ontsmetting van bij het transport gebruikte voorzieningen, zoals aanvoerkratten en –containers, én vervoermiddelen moet geschieden met voor dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) toegelaten ontsmettingsmiddelen én op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar kan komen. De vervoerders moeten vervolgens een bewijs van deze reiniging en ontsmetting aan het Interventie Bureau Dier (de NVWA) tonen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.