Vogelgriep (HPAI) in Denemarken, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

Vanaf 21 november 2016 moeten vervoermiddelen, die gevogelte[1] (onder andere pluimvee) of broedeieren hebben vervoerd naar en/of van Denemarken dan wel in Denemarken hebben geladen en/of gelost en leeg naar ons land terugkeren, een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan. In dit EU-land is, evenals in Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland, een uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) gemeld, bij gehouden pluimvee.

De verplichte 2e R&O geldt voor transporten met gevogelte of broedeieren van en naar 3e landen, alsmede lidstaten van de Europese Unie waar een uitbraak van HPAI (vogelgriep) onder gehouden pluimvee is bevestigd. Het overzicht van risicolanden met verplichte 2e R&O pluimvee is door het NVWA Incidenten- en Crisiscentrum (NVIC) aangepast.

Schoonmaken op erkende óf aangewezen R&O plaats

Ongeladen vervoermiddelen afkomstig uit risicolanden voor HPAI (zoals genoemd in de lijst) moeten onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e R&O ondergaan op een erkende R&O-plaats voor veetransportmiddelen óf aangewezen wasplaats voor pluimveetransportmiddelen.

De reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel en bij het transport gebruikte voorzieningen, zoals kratten en containers moet geschieden met voor dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) toegelaten ontsmettingsmiddelen én op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar kan komen.

Bewijs van bewijs van reiniging en ontsmetting

Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door toezichthouder van de erkende óf aangewezen wasplaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle

Telefoonnummer: (038) 429 13 00
Faxnummer: (088) 223 10 06
E-mail: journaals@vwa.nl

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

[1] gevogelte: pluimvee, alsmede andere gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en de familie van de duiven (Columbidae);