Vogelgriep (HPAI) in België: 2e reiniging en ontsmetting vervoermiddelen verplicht

Sinds 16 juni 2017 moeten vervoermiddelen, die gevogelte[1] (onder andere pluimvee) of broedeieren hebben vervoerd naar en/of van België dan wel in België hebben geladen en/of gelost en leeg naar ons land terugkeren, een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan. In dit EU-land is, evenals in Frankrijk, Hongarije, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Tsjechische Republiek, Italië en Luxemburg, een uitbraak van de besmettelijke (hoog-pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) bij gehouden pluimvee gemeld.

De verplichte 2e R&O geldt voor transporten met gevogelte of broedeieren van en naar derde landen, alsmede lidstaten van de Europese Unie waar een uitbraak van HPAI (vogelgriep) onder gehouden pluimvee is bevestigd. Het Incident- en crisiscentrum van de NVWA heeft het overzicht van risicolanden met verplichte 2e R&O pluimvee aangepast.

Schoonmaken op erkende óf aangewezen R&O plaats

Ongeladen vervoermiddelen afkomstig uit risicolanden voor HPAI (zoals genoemd in de lijst) moeten onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e R&O ondergaan op een erkende R&O-plaats voor veetransportmiddelen óf aangewezen wasplaats voor pluimveetransportmiddelen.

De reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel en bij het transport gebruikte voorzieningen zoals kratten en containers, moet gebeuren met voor dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) toegelaten ontsmettingsmiddelen en op een zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar kan komen.

Bewijs van bewijs van reiniging en ontsmetting

Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende of aangewezen wasplaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle

Telefoonnummer: (038) 429 100
Faxnummer: (088) 223 10 06
E-mail: journaals@vwa.nl

 [1] gevogelte: pluimvee, alsmede andere gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en de familie van de duiven (Columbidae).